Το Αγροτικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1991 στο Παραδείσι της Ρόδου από τον γεωπόνο πτυχιούχο του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών Χατζηκαντή Μιχάλη.

Scroll to Top